Copyright - Disclaimer - Vakantiebestemming.info

Vakantiebestemming.info
Reisverslagen en informatie
Vakantiebestemming.info
Ga naar de inhoud

Copyright - Disclaimer

Informatie
Copyright
Alle foto's zijn gemaakt en eigendom van de auteurs : G.H.M.Meuffels en H.Dijkman.

Het is niet toegestaan foto's te gebruiken in welke vorm en op welke wijze ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs
De foto's kunnen beschermd zijn met een onzichtbaar watermerk
De website's
www.vakantiebestemming.info - www.reisbestemmingen.info
Bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door de auteurs worden beheerd.
Deze zijn opgenomen als extra informatie voor de gebruikers en uitsluitend daarom geselekteerd.
De redacteuren aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.
De auteurs zullen toegezonden e-mails zo spoedig mogelijk beantwoorden.
Alleen we garanderen niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en
verwerkt en we aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of
verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.
                          
Copyright (Engelstalig)
These pictures were taken and owned by the authors: G.H.M.Meuffels and H. Dijkman.

It is not allowed to use pictures in any form or by any means, without the prior written permission of the authors. The pictures can be protected with an invisible watermark.

The website www.reisbestemmingen.info - www.vakantiebestemming.info includes references and / or hyperlinks to other websites not by the authors managed.
These are included as additional information for users and only therefore selected. www.reisbestemmingen.info - www.vakantiebestemming.info accepts no liability to the content use and availability of those sites.

The authors will be sent emails as soon as possible. We only do not guarantee that any e-mails or other electronic messages sent and received process and we accept no responsibility for the consequences of not receiving timely or sent to its
processing of e-mails or other electronic messages.             
The website uses Google translate. We are not responsible for any wrong translations.                   

Informatie redactie-fotografen Gerard Meuffels - Henk Dijkman
© Alle foto's zijn gemaakt door Gerard Meuffels en Henk Dijkman
Terug naar de inhoud